Lampy wyładowcze to świetne rozwiązanie w przemyśle i nie tylko

Lampy wyładowcze są nadal entuzjastycznie stosowane w oświetleniu przemysłowym. Daje to pracownikom zakładu nieograniczoną widoczność, zwłaszcza operatorom wózków widłowych i osobom pracującym na linii produkcyjnej, dzięki wysokiemu współczynnikowi oddawania barw i wydajności świetlnej.


Lampa wyładowcze w praktyce

Lampy te są źródłem światła, które wytwarza światło widzialne poprzez wyrzucanie gazów, par metali lub mieszanin kilku gazów lub par. Po pierwsze, tymi gazami mogą być ksenon, neon, hel, azot i dwutlenek węgla. Podobnie lampy wyładowcze, które emitują światło głównie w wyniku wzbudzenia atomów par metali, (np. rtęci i sodu) są lampami na pary metali. Niektóre typy halogenowych lamp wyładowczych charakteryzują się wytwarzaniem światła widzialnego w wyniku wzbudzenia oparów metali, takich jak produkty rozkładu rtęci i halogenków, mieszaniny związków halogenowych i metali takich jak metal. Cez, cyna, ind, dysproz, holm, skand, sód, tal, tantal lub tul. Jeśli artykuł się państwu spodobał, zapraszam do zapoznania się z ofertą: https://hurtownia-swiatla.pl/lampy-wyladowcze

Dobre komponenty kluczem do najlepszego światła

Dzięki doborowi tych komponentów można uzyskać żądaną temperaturę barwową i oddawanie barw światła. Lampy metalohalogenkowe lub halogenowe można uznać za ewolucję jako ulepszoną wersję lamp rtęciowych. Jarznik jest najważniejszą częścią lampy halogenowej. Może być wykonany z kwarcu podobnego do lampy rtęciowej lub spieku ceramicznego z dwutlenkiem glinu. Jarzniki ceramiczne mogą osiągać znacznie wyższe temperatury, a tym samym wyższe ciśnienia. Jedną z najpopularniejszych lamp wyładowczych jest lampa HID (High Intensity Discharge), która jest przede wszystkim lampą metalohalogenkową.